APP INVENTOR 01

App Inventor 01

O kursu

Kratak opis šta ćemo raditi na kursu…

AppInventor je najpopularnija i najkvalitetnija platforma za uvođenje djece u svet programiranja
aplikacija za mobilni telefon. Svjedoci smo da svijet okreće ka takozvanom “mobile first”
konceptu izrade sadržaja, odnsono prilagođavanju digitalnih sadržaja za lakši i pregledniji
pristup sa mobilnih telefona i tableta. Na programu AppInventor pokazujemo dijeci kako samo
mogu praviti svoje aplikacije, dok rade konkretne zanimljive projekte, uče i osnovne pojmove iz
domena programiranja, a pri tom razvijaju logiku, vještine rješavanja problema, kritičkog
razmišljanja i mnoge druge korisne vještine.

Plan i program

U toku App Inventor kursa polaznici se upoznaju sa slijedećim principima kompjuterske nauke:

 • tok programa,
 • grananje,
 • programiranje vođeno događajima,
 • pozicioniranje u ravni korišćenjem xy koordinatnog sistema,
 • šta su promjenljive i kako ih koristimo,
 • grupisanje promjenljivih u liste i kako programirati sa njima.

Rezultat

U toku App Inventor kursa polaznici prave aplikacije za pametne telefone i tablet uređaje:

 • Uvod u App Inventor i programiranje vođeno događajima,
 • Aplikacije sa crtanjem,
 • Aplikacije sa animacijama i igricama,
 • Aplikacije sa kvizom i informacijama,
 • Pravljenje novih kocki – definisanje procedura,
 • Aplikacije sa generisanim podacima,
 • Aplikacije koje komuniciraju sa internetom,
 • Završni rad podrazumijeva samostalnu izradu i demonstraciju aplikacije po želji polaznika.

Banja Luka ili Online

Za većinu kurseva omogućili smo kako uživo u Banja Luci, tako i online praćenje nastave.

Banja Luka – Nastava i obuka se odvija u Kliker učionicama koje se nalaze u Q Station Hub-u u Banja Luci.

Online – Nastava i obuka se odvija putem naše online platforme za edukaciju uživo. Svi polaznici kao i da su učionici u Banjoj Luci će imati dvostranu interakciju sa predavačima i mogućnost razmjene dokumenata.

Napomena: Online nastava nije moguća na svim kursevima koje nudi Kliker.

Cijena

Promotivna cijena važi do 17. februara!

95KM 80KM/ mjesečno

Info

Dodatne informacije o kursu.

Početak nastave: 09.03.2021.
Fond časova: 24 časa (12 termina)
Način izvođenja: 2 blok časa po 45 minuta
Trajanje modula: 3 mjeseca, 1 sedmično nastava
Uzrast: od 10 do 15 godina
Termin: večernji od 19.30 do 21.00

Predavač

Sonja Ožegović

Sonja Ožegović

Predavač

Sonja Ožegović je studentica softverskog inženjerstva na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci, a pored toga je član upravnog odbora u udruženju studenata elektrotehnike Evrope u lokalnom komitetu Banja Luka (EESTEC LC Banja Luka), kroz koje se dodatno zalaže za unapređenje neformalnog obrazovanja.

Prijava za App inventor 01 kurs

  Izaberite kurs

  Scratch 01

  SCRATCH 01 O kursu Kratak opis šta ćemo raditi na kursu… Scratch najpopularnija platforma za učenje prvih koraka u programiranju. Na ovom kursu će djeca,

  VIŠE O KURSU »

  Scratch 02

  SCRATCH 02 O kursu Kratak opis šta ćemo raditi na kursu… Scratch 02 je kurs namenjen polaznicima koji su već ovladali osnovama Scratch razvojnog okruženja.

  VIŠE O KURSU »
  robotika

  Robotika

  ROBOTIKA O kursu Kratak opis šta ćemo raditi na kursu… U toku kursa Robotika polaznici će se upoznati sa robotima i osnovama programiranja njihovih elektronskih

  VIŠE O KURSU »
  App Inventor 01

  App Inventor 01

  APP INVENTOR 01 O kursu Kratak opis šta ćemo raditi na kursu… AppInventor je najpopularnija i najkvalitetnija platforma za uvođenje djece u svet programiranjaaplikacija za

  VIŠE O KURSU »

  Copyright © 2021 – Kliker IT Centar Banja Luka. Sva prava zadržana. Powered by JSGuru & Q Station