App Inventor 02

App Inventor

APP INVENTOR 02 O kursu Kratak opis šta ćemo raditi na kursu… U toku App Inventor 2 kursa polaznici utvrđuju znanja stečena na kursu App Inventor i upoznajuse sa novim komponentama ovog okruženja i naprednijim programerskim konceptima krozpravljenje aplikacija i igara za pametne telefone i tablet uređaje. Aplikacije koje ćemo raditi naovom kursu sadržvaće napredne […]

App Inventor 01

App Inventor 01

APP INVENTOR 01 O kursu Kratak opis šta ćemo raditi na kursu… AppInventor je najpopularnija i najkvalitetnija platforma za uvođenje djece u svet programiranja aplikacija za mobilni telefon. Svjedoci smo da svijet okreće ka takozvanom “mobile first” konceptu izrade sadržaja, odnsono prilagođavanju digitalnih sadržaja za lakši i pregledniji pristup sa mobilnih telefona i tableta. Na […]

Web programiranje

Web programiranje

WEB PROGRAMIRANJE O kursu Kratak opis šta ćemo raditi na kursu… Na ovom kursu polaznici već od prvog časa prave konkretne elemente web sajta, koji se mijenjaju pri samom kucanju koda. Kurs je predviđen za uzrast od VII o.š. do II sr.š. Plan i program U toku kursa polaznici se upoznaju sa slijedećim principima kompjuterske […]

Robotika

ROBOTIKA O kursu Kratak opis šta ćemo raditi na kursu… U toku kursa Robotika polaznici će se upoznati sa robotima i osnovama programiranja, njihovih elektronskih komponenti i ostalih funkcija koje robot izvršava. Djeca će imati priliku da se upoznaju sa robotima koji su sjajno rješenje za uživanje u programiranju, elektronici i robotici. Plan i program […]

Scratch 02

SCRATCH 02 O kursu Kratak opis šta ćemo raditi na kursu… Scratch 02 je kurs namenjen polaznicima koji su već ovladali osnovama Scratch razvojnog okruženja. Tokom ovog kursa polanici proširuju znanja i veštine i upoznaju se sa složenijim principima programiranja. U toku nastave polaznici će samostalno ili uz pomoć predavača izrađivati kompleksnije projekte,edukativne kvizove,aplikacije… Plan […]

Scratch 01

SCRATCH 01 O kursu Kratak opis šta ćemo raditi na kursu… Scratch najpopularnija platforma za učenje prvih koraka u programiranju. Na ovom kursu će djeca, osim osnova programiranja moći savladati osnove interneta i njegovo bezbedno korištenje, čuvanje projekata, korištenje spoljašne memorije … Scratch platforma je radi lakšeg korištenja i mogućnosti uvođenja dece u najranijem uzrastu […]